Type to search

ข่าวภูมิภาค

กอ.รมน. สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจตลาดเพิ่มความเข้ม เพื่อความปลอดภัย

Share

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.สิงห์บุรีลงตรวจ ติดตามงาน และให้ความรู้เรื่องโควิด -19 โดย พันเอกชายธนัญชา วาจรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด มว.สห. มทบ.13 ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามข้อสั่งการของ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีได้รับมอบหมายจาก ผวจ.สิงห์บุรีลงตรวจ ติดตามงาน และให้ความรู้เรื่องโควิด -19  โดย พันเอก ชายธนัญชา วาจรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด มว.สห. มทบ.13 ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามข้อสั่งการของ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเข้มเพื่อความปลอดภัย

โดยไปตรวจที่ตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี ตลาดสดท่าข้าม และตลาดนัดคลองถมท่าข้าม เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริเวณตลาดนัดให้ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชาชน มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน พ่อค้า แม่ค้าที่อยู่บริเวณในตลาดโดยได้แนะนำเน้นย้ำให้ประชาชนทำหน้าที่ของตน ให้ใส่หน้ากากอนามัย 100% เมื่อต้องออกจากบ้าน

สำหรับผลการตรวจตลาดนัดคลองถมจังหวัดสิงห์บุรี ต้องขอชื่นชมผู้ประกอบการและหลายๆหน่วยงาน แม้แต่พ่อค้า แม่ค้าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม

ต่อจากนั้นคณะทำงานของ กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้เดินทางต่อไปที่ตลาดท่าข้าม และตลาดคลองถมท่าข้าม ซึ่งมี นายสาคร สุริยาจามร เจ้าของตลาดสดท่าข้าม นางวณัฐสุดา เนียมคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโฆ พานำเข้าตลาด ผลการปฏิบัติ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด และไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ในการสวมหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด

ณัฏฐนารา  ปานมี  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *