Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

Share

และชม ของดี ของเด็ด ของอร่อย จากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งลุ้นรางวัลติดมือกลับบ้านอีกมากมาย งานจัดระหว่างวันที่  26 – 30 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จัดโดย…สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว / รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot