Type to search

ศาสนา

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองเมตตาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอป่าโมก

Share

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.พระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) เจ้าคณะอำเภอแสวงหา ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา และพระครูโสภณธรรมวิจารณ์ เจ้าอาวาสวัดพิจารณ์โสภณ  ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก  นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  ร่วมมอบของสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายเจษฎา ปาลวัฒน์ ปลัดอำเภอป่าโมก ผู้แทน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นตัวแทนรับมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ  ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำผู้ประสบภัยในน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พมจ.อ่างทอง) จำนวน 50 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา(ดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งทีมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และคณะของนายสำรวย ฉิมฉวี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมประกอบอาหารผัดไทย ผัดซีอิ้วมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอป่าโมกอีกด้วย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *