Type to search

มุมสุขภาพ

จังหวัดอ่างทอง แถลงเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโอไมครอน สื่อทุกแขนงให้ความสนใจ

Share

เมื่อเวลา 12.00 น วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มองหมายให้นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านระบบการรักษาพยาบาลและการกักตัวของผู้สัมผัสติดเชื้อให้มีการกระจายรองรับผู้ป่วยในแต่ละอำเภอของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสามารถรองรับได้ 500 เตียง รวมถึงศูนย์พักคอยในแต่ละอำเภอให้มีความพร้อมสามารถเปิดได้ภายใน 24 ชั่วโมง หากมีการติดเชื้อมากกว่า 50 คนต่อวัน เนื่องจากจังหวัดใกล้เคียงพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแล้วหลายแห่ง เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆ ของจังหวัดอ่างทองโดยให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เน้นย้ำขอความร่วมมือให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม “608” เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรง ที่ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า มาตรการควบคุม สถานบริการที่ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตามที่จังหวัดกำหนด ส่วนทางด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ สบค.กำหนดโดยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในขณะเดียวกัน นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าในขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันล่าสุดของจังหวัดอ่างทอง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 5 ราย และติดเชื้อต่างจังหวัด 4 ราย  ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 11,383 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 62 ราย เสียชีวิตสะสม 149 ราย ขอเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ประมาท ควรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ก้าวพ้นสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 ไปได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยไปด้วยกัน ส่วนสื่อมวลชนท่านใดที่ต้องการจะขอรับวัคซีนเข็มที่ 4 ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาที่สาธารณสุขจังหวัดอ่งทองได้เลย เพราะสื่อมวลชนถือว่าเป็นบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนหน้าเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเช่นกัน ตนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและบริการให้เป็นอย่างดี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *