Type to search

ข่าวภูมิภาค

จิตอาสาฯ กู้วิกฤติ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าในพื้นที่อ่างทอง

Share

พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.ภ.จว.อ่างทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาใช้น้ำหมักจุลินทรีย์  ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณพื้นที่เอนกฟาร์มนกกระทา และบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงน้ำแข็งออสการ์ 2015 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาใช้น้ำหมักจุลินทรีย์จิตอาสา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง จำนวน 4,000 ลิตร ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณในพื้นที่ของบริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำลังพลจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ได้บูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ได้จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำในโรงปุ๋ยของฟาร์มฯ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 32 นิ้ว (พญานาค) จำนวน  1 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ฟาร์มฯ  รวมทั้งเก็บซากนกกระทาในฟาร์มไปยังพื้นที่ฝังกลบ และเคลื่อนย้ายไข่นกกระทาและอาหารนกกระทาออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *