Type to search

ร้องเรียนร้องทุกข์

นอภ.วิเศษชัยชาญ นั่งประธานรับฟังปัญหาระหว่างเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนากับฟาร์มหมูในพื้นที่ฯ

Share

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ชั้น 2 โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายประทิว ภู่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา เลขานุการนายกฯ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมฯ พร้อมทั้งผู้ประกอบการของบริษัท ฯ ที่เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ร่วมประชุมรับฟังปัญหาที่คาราคาซังมาอย่างยาวนาน สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาเคยมีการร้องเรียนเรื่องปล่อยน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็นลงคลองชลประทาน กลิ่นเหม็นของขี้สุกร และเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือเรื่องการขออนุญาตในการก่อสร้างโรงเรือน(สุกร)ในพื้นที่และการขออนุญาตการเลี้ยงสัตว์ (สุกร)ปริมาณการขอกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปได้ตามเทศบาลบัญญัติฯ

นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กล่าวว่า ต่อนี้ไปจะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน และให้ทางเจ้าหน้าที่ แต่ละหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบว่า การขออนุญาตของผู้ประกอบการ (เลี้ยงสุกร) รายนี้ได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นไปตามที่แจ้งมาทางเทศบาลฯ หรือไม่ อย่างไร อาทิ การขอก่อสร้างโรงเรือน และจำนวนสุกรในพื้นที่ ตรงตามที่ผู้ประกอบการขอมาหรือไม่ แต่ละประเด็นนายประทิว ภู่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้บริหารของบริษัทฟาร์มสุกร ดังกล่าวก็เคยดำรงตำแหน่ง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา มาก่อน ฉะนั้นเรื่องระเบียบหรือเทศบัญญัติ ก็คงเข้าใจโดยไม่อยาก อีกทั้งบริษัทดังกล่าว ก็เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายและชื่อเสียงใหญ่โตทุนมหาศาล สามารถช่วยเหลือเพื่อเป็นประโยชน์ท้องถิ่นในพื้นที่ และสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี อะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็สามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *