Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

นายกเล็ก เมืองอ่างทอง พร้อมด้วยผู้นำ อปท. กว่า 60 แห่งร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน แห่ให้กำลังใจ ผวจ.อ่างทอง หลังตกเป็นข่าวนายก อบต.แห่งหนึ่งออกสื่อจะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิด

Share

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนกว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทองและกระทรวงมหาดไทย โดยแสดงจุดยืนมุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และให้กำลังผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 60 แห่งในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง พร้อมใจกันยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทองและกระทรวงมหาดไทย และให้กำลังใจแก่นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กรณีการร้องเรียนเรื่องศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ที่ตำบลเทวราชอำเภอไชโย โดยนายก อบต.แห่งหนึ่งออกสื่อกล่าวหาในประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ออกคำสั่งโดยมิชอบให้ อบต.และเทศบาลฯ นำขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองโดยมิชอบ ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับหนังสือดังกล่าวและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ โดยกล่าวว่าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พร้อมกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเก็บและขนขยะไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากขยะตกหล่นและน้ำชะขยะหยดลงบนพื้นถนน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมรับหนังสือในครั้งนี้

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *