Type to search

ข่าวภูมิภาค

บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง มอบที่ดินจำนวนมูลค่ากว่า 80 ล้านบาทให้กับหน่วยงานภาครัฐ 9 หน่วยงาน

Share

วันที่ 22  กันยายน 2566  นางสาวิตรี ทรงไตร ผู้บริหารของบริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด เลขที่ 3 /3 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และนายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้เดินทางมายังสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 15.00 น.โดยกำหนดการมอบโฉนดที่ดินจำนวน 5 แปลงพื้นที่ถมเสร็จ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง โดยแบ่งเป็นทางสาธารณะด้วยเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา  ให้กับหน่วยงานราชการดังต่อไปนี้

ที่ดินแปลงเลขที่ดิน 433 มอบให้กับหน่วยงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง สังกัดรวม 4 หน่วยงาน

ที่ดินแปลงเลขที่ดิน 434 มอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ที่ดินแปลงเลขที่ดิน 435 มอบให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัด อ่างทอง  

ที่ดินแปลงเลขที่ดิน 436 มอบให้กับหน่วยงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

และที่ดินแปลงเลขที่ดิน 437 มอบให้กับหน่วยงานของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง  

เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 9  หน่วยงานยังไม่มีสถานที่ จัดตั้งสำนักงานของตนเอง ในเบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบโฉนดที่ดินและเซ็นมอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยส่งมอบกรรมสิทธิ์ไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง โดยมีนางวรินทรา มีชูวาส ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง และนางสาวสาวิตรี ทรงไตร ผู้บริหาร บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เซ็นเอกสารทั้ง 3 ฝ่ายยืนยันความถูกต้อง

เมื่อเวลา 15.30 น.นางสาวสาวิตรี ทรงไตร เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน โดยมอบผ่านไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง  นางวรินทรา มีชูวาส เป็นผู้รับมอบและมอบส่งต่อหน่วยงานตามลำดับ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

นางสาวสาวิตรี ทรงไตร ผู้บริหารของบริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด กล่าวว่าในการบริจาคที่ดินดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากว่าจังหวัดอ่างทองของเรา มีหน่วยงานที่อยู่ศาลากลางจำนวนหนึ่งคับแคบ และเช่าที่เอกชนบ้าง เช่าที่วัดบ้าง และมีหลายหน่วยงานที่อยู่กระจัดกระจายห่างไกลกันออกไป ซึ่งเป็นการไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชน ที่มาติดต่องานกับราชการต่างๆ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องหาสถานที่ เพื่อรวบรวมหน่วยงานของทางราชการให้มีสถานที่ (สำนักงาน) อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อกับราชการมาที่ที่แห่งนี้ สามารถรับการบริการในระบบราชการได้เหลายๆหน่วยงานอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเดินทาง ฯลฯ

นายเตือนใจ ทรงไตร กล่าว่า หลังจากบริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด ในนามตระกูล “ ทรงไตร” โดยบุตรสาวของตนเอง ซึ่งได้ประกอบธุรกิจอย่างสื่อตรงจนได้รับความไว้วางใจระดับหนึ่งจนทำให้บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด เจริญก้าวหน้า จนถึงทุกวันนี้ ตระกูล “ทรงไตร” สำนึกในการบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง ส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จนได้รับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ปัจจุบันนี้ ตนตั้งใจว่าเมื่อเข้ามา (ขันอาสา ) เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนเมืองอ่างทองแล้ว ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะร่วมใจพัฒนาจังหวัดอ่างทองของเราให้เจริญยิ่งขึ้น การบริจาคที่ดินในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยความตั้งใจจริง และขอคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการง่ายขึ้น โดยขอมอบโฉนด และที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และแผ่นดินต่อไป

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *