Type to search

ศาสนา

ผบ.ตร.สั่งเข้มห้ามขายสุราในวันสำคัญทางศาสนา

Share

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่ง ตรวจเข้ม  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่จำหน่าย ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในวันพระใหญ่ วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการพบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกระทำผิดในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญ และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง คือหลังเที่ยงคืน(เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืน