Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผวจ.อท.ประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ ให้กับนางประนอม สุนทรนันท์ เจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้บ้านเสียหาย

Share

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 ช่วงเช้าเวลา 9.30  น ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านชั้นเดียวแต่ยกสูง (ใต้ถุนบ้านโปร่ง) บ้านเลขที่ 17/ 2 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านของนางประนอม สุนทรนันท์ อายุ 66 ปี ไม่มีผู้ใดได้รับการบาดเจ็บแต่อย่างใด จาการสันนิฐานเบื้องต้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมทั้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงได้ช่วยกันดับเพลิงจนสงบ

เมื่อเวลา 10 00 น ของวันที่ 5 ก.ค. 64 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นาย ประทิว ภู่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาและ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ เป็นเบื้องต้น

และต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น ของวันที่ 6 ก.ค. 64 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกฯ นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายประทิว ภู่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาพร้อม ด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครตำบลไผ่ดำพัฒนา  ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้กับนางประนอม สุนทรนันท์ เจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้บ้านเสียหาย  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *