Type to search

การศึกษา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองให้สโลแกนกับโครงการนี้ว่า”ครูไม่ต้องร้อง(ไห้)ตำรวจอ่างทองเอาอยู่”นำร่องที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองเป็นแห่งแรก

Share

วันนี้ (28 มิถุนายน 2567) สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด เดินหน้า “โครงการต้นแบบนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง (Innovating Physical Security Platform for School Safety)” นำร่องมอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

โครงการต้นแบบนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง (Innovating Physical Security Platform for School Safety) เกิดจากแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัย ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบบราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานเอกชน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ด้าน พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.ภจว.อ่างทอง กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มีหนังสือด่วนให้สถานศึกษายกเลิกคำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ที่สั่งไว้เดิม และร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายปกครองและสถานีตำรวจ วางแผ่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาให้เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรม ภายใต้สโลแกน “ครูไม่ต้องร้อง(ไห้) ตำรวจอ่างทองเอาอยู่”

ทั้งนี้ เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้จริง จึงได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย โดยครั้งนี้ได้ความร่วมมือจาก บริษัท ชีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะในสถานศึกษา นำร่องที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองเป็นแห่งแรก

ด้าน นายปกรณ์ ทองจีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ไม่เพียงจะช่วยเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจตรา ควบคุม และบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว ในการแจ้งเหตุ เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการผ่าน ศูนย์กลาง ที่รองรับการเชื่อมต่อ แจ้งเตือนไปยังศูนย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(191)ของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองหรือสถานนีตำรวจในพื้นที่ได้ทันที

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการดังกล่าว สำเร็จเป็นรูปธรรม บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยครบวงจร OneFence: Physical Security” มูลค่ารวม 470,019.79 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สถานศึกษาต่อไป

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *