Type to search

ข่าวภูมิภาค

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มอบสิ่งของตามนโยบายกองทัพบก ในโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข”

Share

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของตามนโยบายกองทัพบก ในโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข”  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งประชาชน กำลังพลและครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 43 ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง  บ้านเจ้าพะ ตำบลปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  พลตรี รักชาติ   รัตนาศักดิ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43   เป็นหัวหน้าคณะ ส่งมอบสิ่งของตามนโยบายกองทัพบก ในโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข”  โดย ผู้มีจิตศรัทธาทั้งประชาชน กำลังพลและครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 43 ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน  นำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และรถจักรยานเก่า เพื่อซ่อมปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ ส่งมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยวันนี้ได้ส่งมอบให้นักเรียนโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง บ้านเจ้าพะ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  นอกจากนี้นางอัมพร  นุ่นสังข์  และคณะ ได้สนับสนุนเก้าอี้นั่งตัดผมพร้อมปัตตาเลี่ยนตัดผม 1 ชุด ให้กับ พันตำรวจโทกิตติเชษฐ์  รักเกต  ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ  :ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  134 คน  ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา  จำนวน 20 ถุง รถจักรยาน 3 คัน ให้กับนักเรียน พร้อมหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับคุณครูเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน  ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 43  ได้เสริมสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ   การใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการทิ้งหน้ากากอนามัย

พลตรี รักชาติ   รัตนาศักดิ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43   กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการช่วยเหลือ ประชาชน นักเรียนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ทางหน่วยจึงเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   อย่างไรก็ตามประชาชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและจักรยาน สานฝันปันสุขนั้น  กองทัพบกยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งอุปกรณ์การเรียน และรถจักรยานมือสอง เพื่อน้องๆนักเรียนในโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ฯ หรือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับกองทัพบก ผ่านมณฑลทหารบกที่ 43 โดยประสานงานผ่าน ร.ท.โชคชัย เอกศรีวิชัย โทร. 093-2955553 หรือบริจาคผ่านสัสดีจังหวัด/อำเภอในท้องที่ของท่าน

ภาพข่าว / มนต์เจริญ  ศรีมงคล  จ.ตรัง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *