Type to search

กินอิ่มนอนอุ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองคนช่างกิน เมืองเสน่ห์น่าเที่ยว ชูอาหารอร่อย

Share

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดงานยุทธจักรอาหารอร่อย ประจำปี 2564  เพื่อนำอาหารและเมนูเด็ดจากชุมชนต่างๆ มาร่วมออกร้านจำหน่ายเพื่อความหลากหลาย  ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่มาจำหน่ายสินค้านั้นได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ที่ลานหน้าห้างโรบินสัน สาขาตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยุทธจักร อาหารอร่อย”ประจำปี 2564 ทั้งนี้ นายธีรวัฒน์  หวังศิริเลิศ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และความหลากหลายทั้งในด้านการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตโดยเฉพาะจุดเด่นทางด้านอาหารที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองของคนช่างกินเนื่องจากมีอาหารอร่อยมากมายที่สามารถรับประทานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการที่จังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังคือหมูย่างและขนมเค้ก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ตกทอดมายาวนาน มีรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ในอดีตนั้นหมูย่างและขนมเค้กยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก หอการค้าจังหวัดตรัง จึงได้จัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังในปี 2533 และเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ในปี 2534 ต่อเนื่องมาทุกปี  ทำให้หมูย่างและขนมเค้กเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ จนกระทั่งปี 2558 หอการค้าจังหวัดตรังได้นำงานเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้ก มาจัดรวมกันเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพด้านอาหารของจังหวัดตรังให้มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นในชื่องาน ตรัง…ยุทธจักรความอร่อย พร้อมทั้งนำอาหารและเมนูเด็ดจากชุมชนต่างๆ มาร่วมออกร้านจำหน่ายเพื่อความหลากหลายและในปีนี้เรายังได้พัฒนารูปแบบของงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น  โดยได้มีการจัดงานหอการค้าแฟร์ ประจำปี 2564 ขึ้นควบคู่กับงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้วพร้อมกับการสร้างกิจกรรมใหม่ โดยสินค้าในโซนหอการค้าแฟร์นั้น จะเน้นสินค้าประเภทอาหารของฝากและของใช้ต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยงานนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของผู้ประกอบการ ดังนั้น หอการค้าจังหวัดตรังจึงหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้ในระดับหนึ่ง

ทางด้าน นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมส่วนใหญ่ดีขึ้นทำให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยว และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เดินหน้าต่อไป    ซึ่งกิจกรรม“ตรังยุทธจักรอาหารอร่อย”ประจำปี 2564 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้ตรังเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการกว่า 140 ราย มีทั้งสินค้าหมูย่าง ขนมเค้ก ร้านอาหารชุมชน ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) รวมทั้งอาหารเด่นอีกหลากหลายชนิด  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงด้านการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน เหนือสิ่งอื่นใดการจัดกิจกรรมตรังยุทธจักรอาหารอร่อย ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในงาน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม มีการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนวันจำหน่ายสินค้า พร้อมเน้นย้ำให้สวมถุงมือและหน้าการอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งการรณรงค์ให้ชำระเงินผ่าน E-banking เพื่อลดการสัมผัส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้ผู้ที่มาเที่ยวงาน  โดยร้านค้าส่วนใหญ่ที่มาจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่มาขายสินค้านั้นได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

มนต์เจริญ  ศรีมงคล  จ.ตรัง /รายงาน

สาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *