Type to search

ศาสนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา

Share

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวช่อลัดดา  ฝากพร และนางสาวพัชยา นวลจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง)  ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง)  เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  คุณบุญส่ง หวังถวิล ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยทายก ทายิกา  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านพรานได้ร่วมใจกันจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลในการนี้ได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,140,643.75 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบสามบาท เจ็บสิบห้าสตางค์)  

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *