Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี และประมงจังหวัด บังคับใช้กฎหมาย จับ-ปรับผู้ที่ใช้ลอบพับ (ไอ้โง่) เครื่องมือดักจับปลาที่เป็นภัยกับสัตว์น้ำ

Share

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายบรรพต สิงหาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ ร่วมกันแถลงข่าวการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง  ผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ ได้จำนวนมากรวม 4 อำเภอกว่า 100 ปาก

นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าเครื่องมือประมง “ลอบพับได้” หรือ “ไอ้โง่” เป็นเครื่องมือทำการประมงชนิดหนึ่งที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำ รูปร่างลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก วางแนวนอน ด้านข้างช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวา ลอบ 1 ลูก จะมีความยาว ประมาณ 5 – 30 เมตร วัสดุตาข่ายที่ทำลอบมีหลายประเภท ขนาดช่องตาต่างๆ ตามชนิดสัตว์น้ำที่ต้องการจับ  ซึ่งลอบพับได้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือในที่กรรมสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท หรือจำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักจับสัตว์น้ำ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท หรือจำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า เครื่องมือ “ลอบพับได้” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำค่อนข้างสูง สามารถจับสัตว์น้ำได้หลายประเภท และจับได้คราวละมากๆ บางครั้งสามารถจับได้มากว่า 100 กิโลกรัม มีการประยุกต์ใช้เนื้ออวนประกอบเครื่องมือ “ลอบพับได้” ใช้วางขวางทางเดินสัตว์น้ำเพื่อบังคับให้สัตว์น้ำเข้า “ลอบพับได้”

ทางด้านนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ปีที่ผ่านมาสัตว์น้ำธรรมชาติ มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี เมื่อน้ำลดสัตว์น้ำจะอพยพไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อรอเวลาเพื่อมาผสมพันธุ์วางไข่ในฤดูน้ำหลากในปีต่อไป ซึ่งปัจจุบันพบว่าชาวประมงมีการใช้เครื่องมือ “ลอบพับได้” กันอย่างจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำน้ำสาขาต่างๆ กรมประมงได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือ“ลอบพับได้”ทำการประมง เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยในสังกัดกรมประมง จึงได้ดำเนินการ ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนทราบว่าเครื่องมือ “ลอบพับได้” เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถใช้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะได้ และผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท เพื่อป้องกันมิให้คนกระทำความผิด การปรามโดยการรื้อถอน และยึดเครื่องมือ “ลอบพับได้” เพื่อเตือนให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวกฎหมาย

ภาพข่าว / ภัทรพล /สุพรรณบุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *