Type to search

ข่าวภูมิภาค

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวพระนครศรีอยุธยา

Share

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค   นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ10 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา และวันนักข่าว  โดยมี นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา   นายไพรัตน์เพชรยวน รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี

 จากนั้นนาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  ให้เกียรติ มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตร-หลาน ของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าว จำนวน 10 ทุน มอบสวัสดิการให้กับผู้สื่อข่าวอาวุโส มอบกรรมธรรมประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าว

นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปัจจุบันทุกคนจะมีช่องทางสื่อสารของตนเองผ่านสื่อโซเชียล ต่างๆ  แต่นักข่าวหรือสื่อมวลชน ยังคงมีความสำคัญ เป็นสื่อหลักที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อมาถ่ายทอดต่อพี่น้องประชาชน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  การทำงานของรัฐบาล หรือการทำงานของส่วนราชการเอง ต้องมีสื่อมวลชนช่วยในการถ่ายทอดสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนหรือนักข่าว  เข้าถึงกับพี่น้องประชาชน ช่วยนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สะท้อนปัญหาให้หน่วยงานราชการ และรัฐบาลแก้ปัญหา

ขอชื่นชม ทางสมาคมผู้สื่อข่าว มีความรักความสามัคคีกัน ที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคมผู้สื่อข่าว ขึ้นมาเพื่อดูแลช่วยเหลือสมาชิก มีสวัสดิการ และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความร่วมมือ จากพี่น้องผู้สื่อข่าว ในการช่วยนำเสนอการทำงานของทางจังหวัด และส่วนราชการที่ต้องสื่อสารไปยังให้พี่น้องประชาชน   และยังได้เสนอแนะข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

อาชีพสื่อมวลชน ที่ตนเองได้สัมผัสมา เป็นอาชีพที่ต้องมีใจรักมีอุดมการณ์ เพราะจากกการพพูดคุยสอบถาม ค่าตอบแทนที่น้อยมาก ชื่นชม ทางสมาคม ที่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลสมาชิก มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก  โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวอาวุโส ทางสมาคมยังมีการดูแลให้สวัสดิการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง 

นาย เผอิญ ไทยสม   นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการต่อตั้งสมาคมขึ้นมา  สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา  ยึดถือปฏิบัติในหลักการสำคัญของการทำหน้าที่ตามหลักวิชาชีพโดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ การเสนอข่าวสารที่ตรงไปตรงมา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้สื่อข่าว

  ภาพข่าว / ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *