Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยว ยกระดับท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา /ป่าสัก

Share

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชน และยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 18 แห่ง 6 จังหวัด รวม 6 เรื่อง นำเสนอถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน เมนูอาหาร โดยมี อ๊อฟ ศุภณัฐ AF2 เป็นผู้ดำเนินเรื่อง เผยแพร่ทาง Page Facebook Ayutthaya Culture และ Page Facebook ด้านการท่องเที่ยว อาทิ Event Pass การท่องเที่ยวเชิงไฉไล เป็นต้น

2 จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาท ร่วมการแถลงข่าว และชุมชนท่องเที่ยว ๑๘ แห่ง ร่วมจัดแสดงตัวอย่างสินค้าทางวัฒนธรรมและการบริการทางการท่องเที่ยว

 3. จัดกิจกรรม Kick off ในวันที่ 1-2  มกราคม 2565  ณ ลานด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

4 จัดกิจกรรม Road show ในวันที่ 7-9 มกราคม 2565  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 14-16  มกราคม 2565  ณ เซ็นทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 โดยกิจกรรม Kick off และ Road show ประกอบด้วยกิจกรรม การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และการบริการทางการท่องเที่ยว การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง การเสวนายืนต้นกับคนรักษ์วัฒนธรรม และการแสดงนิทรรศการรุกขมรดกของแผ่นดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ในการนี้ นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่นำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคม มุ่งหวังประชาสัมพันธ์ให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดและประเทศ ร่วมทั้งได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคกลางให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย

ภาพข่าว / จุรีพร ขันตี / อยุธยา

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *