Type to search

การเมือง

วันแรกของการสมัครชิง “ส.อบต.-นายก อบต.”อ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  เป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิก อบต.กว่า 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันที่ 22 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7วันก่อนวันเลือกตั้ง) และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 08.00 น.ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ได้ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต. บางแห่งในพื้นที่ของอำเภอป่าโมก อาทิ อบต.โผงเผง อบต.บางเสด็จ อบต.นรสิงห์ อบต.เอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่าส่วนใหญ่สมาชิก อบต.จะเป็นคนหน้าเดิมๆ ส่วนผู้สมัครที่ลงสมัครนายก อบต.ในพื้นที่ของ อบต.บางเสด็จ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก ซึ่งมีพื้นที่เพียง 6 หมู่บ้าน มีผู้มา สมัครสมาชิก อบต.เข้ามาสมัครกันครบทุกหมู่ ส่วนผู้สมัครชิงชัยในตำแหน่งนายก อบต.ตำบลบางเสด็จนั้น ในวันแรกออกสตาร์ทแรงมาก โดยมีผู้สมัครลงแข่งขันในตำแหน่งนายก อบต.ถึง 3 ท่าน ดังนี้ นายอิทธิศักดิ์ พึ่งพงศ์ญาติ (ลำดับที่ 1) นายบัญชา ฉัตรแหลม (อันดับที่ 2) และนายวิทยา คมคาย (อันดับที่ 3) ส่วนในพื้นที่ของ อบต.เอกราช ต.เอกราช อ.ป่าโมกนั้น บรรยากาศดูจะคึกคักมากกว่าที่ผ่านๆมา ซึ่งก็มีผู้สมัคร 2 ท่านท่านแรกคือนายศราวุธ เผ่าพยัฆ อดีตเจ้าของพื้นที่เดิมได้ (ลำดับที่ 1) ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ พันเอกสมพงษ์ ผ่องพุฒิ คาดว่าพื้นที่นี้น่าจับตามอง ทีมงานหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ได้สังเกตเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสภ.ป่าโมก 3 นาย อยู่ในสถานที่รับสมัครด้วยและสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้น ส่วนในพื้นที่ของ อบต.โผงเผงนั้น ในวันแรกจะมีสมาชิกทั้ง 10 หมู่ มายื่นเอกสารเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ทั้ง 10 หมู่เช่นกัน ส่วนผู้สมัครนายก อบต.นั้น ขณะนี้มีเพียง นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล เพียงคนเดียวและได้ลำดับที่ 1 บรรยากาศทั่วๆไปเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยมีนายฉัตรชัย เย็นทรวง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครชำนาญงาน) อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความสงบเรียบร้อย ณ จุดรับสมัคร ณ บริเวณ อบต.โผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ส่วนที่ อบต.นรสิงห์ ในวันนี้ มีผู้สมัครสมาชิก อบต.จำนวนมาก ที่ทยอยกันเข้ามาสมัคร ส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. ขณะนี้มีเพียงนายไพรัตน์ ทองหยอด อดีตเจ้าของพื้นที่เดิม อบต.นรสิงห์ ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก ลงรับสมัครนายก อบต.เพียงคนเดียวได้(ลำดับที่ 1) ซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป เพราะยังมีเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ส่วนพื้นที่ อบต.บางระกำ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นั้น ได้จัดสถานที่เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และก็เป็นท้องถิ่นอีกท้องถิ่นหนึ่งที่น่าจับตามองในการเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะมีการแข่งขันเข้มข้นขึ้นในพื้นที่นี้ซึ่งกฎหมายใหม่ระบุให้มีสมาชิกได้เพียงหมู่ละ 1 ท่านเท่านั้น ซึ่งตำบลบางระกำ อ.โพธิ์ทองนั้น แบ่งการปกครองมีทั้งหมด 7 หมู่บ้านและในวันนี้ได้มีผู้สมัครสมาชิก อบต.ครบทั้ง 7 หมู่บ้านแล้วส่วนผู้สมัครรับเลือกเป็นนายก อบต.ขณะนี้มีผู้สมัครในวันนี้รวม 2 ท่านดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่นาย ทรรศนะ ปานโสภณ  อันดับที่ 2 ได้แก่ นายธราพงศ์ พงศ์วัฒนโรจน์  

นางสาวมะลิ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ กล่าวว่า ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต.และผู้สมัครนายก อบต.บางระกำในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณนางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายพนักงานตรวจเยี่ยมการรับสมัคร โดยมีนางสาววราภรณ์ พุ่มสวัสดิ์ และนางสาวจิราวรรณ ศริพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ อบต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองในวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *