Type to search

ศาสนา

ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมจัดงาน รำลึกบูรพาจารย์ พระครูขันตยาภิวัฒน์ (หลวงพ่อฉบับ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว) ผู้ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว

Share

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. พระวชิรสิกขการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมศิษย์ยานุศิษย์ของวัดสระแก้ว  กำหนดจัดงานวันรำลึกบูรพาจารย์พระครูขันตยาภิวัฒน์ (หลวงพ่อฉบับ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว) ผู้ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นวันมรณภาพครบ 35 ปี  โดยจัดให้มีพิธี พราหมณ์ และพิธีสงฆ์ โดยจัดถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้โดยมีคณะศิษย์ยานุศิษย์ ของหลวงพ่อฉบับ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายฉัตรชัย  เย็นทรวง ปลัดอำเภอป่าโมก  นายบัญชา ฉัตรแหลม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) นายสมศักดิ์ สนใจ ผู้จัดการโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) นายวีรภัทร  รุ่งโรจน์นภาดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิกและพนักงาน อบต บางเสด็จ  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบางเสด็จเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมงาน  ณ ศาลาตันตยาภิวัฒน์ ของวัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *