Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

สรรพสามิตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนให้มีและจำหน่ายอย่างถูกต้อง

Share

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เปิดให้บริการออก/ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้าขายสุรายาสูบและไพ่ ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ สามารถมาติดต่อขอรับบริการ “หน่วยบริการสรรพสามิตเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป

Trending & Hot