Type to search

ข่าวภูมิภาค

สิงห์บุรีจัดประชุมหารือโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Share

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน และโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

     โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพข่าว / สมควรชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *