Type to search

กฎหมายน่ารู้

สิงห์บุรีเข้มประกาศวาระจังหวัด “สวมหมวกกันน็อค 100 %” เจอเตือน ไม่เชื่อ “ปรับ”

Share

ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระจังหวัด  และหน่วยงานราชการต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด และให้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา   ในส่วนของศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ในระยะแรกก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ   เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี  เจ้าหน้าที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกมายืนดักบริเวณทางเข้าศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อที่จะตักเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่มาติดราชการ  ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย   ที่จะเข้าไปบริเวณศูนย์ราชการ รวมถึงผู้ซ้อนด้วย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อน  ในระยะสองหากยังพบมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยประสงค์จะเข้าบริเวณศูนย์ราชการ  ก็จะให้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ทางเข้าและให้เดินเข้าไปติดต่อราชการ   และสุดท้ายก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายเจอผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยก็จะดำเนินการตามกฎหมาย จับและปรับทันที  ซึ่งจากการปฏิบัติงานว่ากล่าวตักเตือนของเจ้าหน้าที่ ล่าสุด พบว่ายังมีประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยอยู่บ้างเล็กน้อย  ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะสวมหมวกนิรภัยกันทุกคน

สำหรับพื้นที่ทั่วไปก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการโดยในระยะแรกๆ  ก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อน  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด จับปรับทันที  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หากถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยก็จะให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *