Type to search

ข่าวภูมิภาค

หัวหน้าคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของบกลางฯ พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี -อ่างทอง

Share

   วันนี้ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00น.พลตำรวจโท จารึก ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1, นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1, นายสุรเชษฐ์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบกลางฯ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนนบริเวณซอยรักความสุข เป็นถนนสายที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากเกิดการชำรุดเสียหายแตกร้าวเป็นระยะทางยาว ประกอบกับช่วงปี 2565 ได้เกิดน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำเป็นต้องดำเนินปรับปรุงถนนใช้งบประมาณ 496,000 บาท ประชาชนจะได้ประโยชน์จำนวน 334 คน 115 ครัวเรือน

   ต่อจากนั้น หัวหน้าคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมคลองบางบ้านไร่ เนื่องจากพื้นเป็นที่ลุ่มในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรและในช่วงฤดูแล้งใต้พื้นถนนคอนกรีตเกิดน้ำกัดเซาะส่งผลให้ใต้พื้นถนนเป็นโพรงและเกิดการสไลด์ของหน้าดินทำให้ไหล่ทางพังทลายและถนนเกิดการทรุดตัว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร เพราะหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขอาจทำให้ถนนพังและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา การก่อสร้างพนังกั้นน้ำยาว 22.5 เมตร ใช้งบประมาณ 499,000 บาท ประชาชนจะได้รับประโยชน์จำนวน 470 ครัวเรือน 1,085 คน พื้นที่การเกษตร 3,363 ไร่

   ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 งบกลางฯ ที่จังหวัดอ่างทอง ณ. พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

   พลตำรวจโท จารึก ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบกลางฯ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรไป-มา ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

   พลตำรวจโท จารึก ลิ้มสุวรรณ  กล่าวว่า รัฐบาลมีงบส่วนหนึ่งให้รองนายกรัฐมนตรีนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนของเขตตรวจราชการที่ 1 ได้เสนอของบสนับสนุนของรองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ จำนวนหลายโครงการฯ และเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จากโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงให้คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแล รักษา สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้างในครั้งนี้ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน

ภาพข่าว /ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *