Type to search

ข่าวภูมิภาค

ห้างแว่นท็อปเจริญ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้า “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ” ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่จังหวัดอ่างทอง 400 ราย

Share

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ  ห้างแว่นท็อปเจริญ จำกัด นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ทรงพระราชทานพระรานุญาต ให้แว่นท็อปเจริญ จำกัด ดำเนินการโครงการทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน และยังพระราชทานพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญ จำกัด ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2572 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนานถึง 20 ปี

ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 163 ที่จังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยเหลือสายตาของผู้สูงอายุจำนวน 400 รายในอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี และนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายสหชัย แจ่มประสิทธฺสกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ รักษาตำแหน่งผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้านพัฒนาสังคมผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบแว่นตา (ตัวอย่าง) ให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ที่หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 10 ท่าน

แว่นท็อปเจริญ ดำเนินโครงการฯมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหามองเห็นไม่ชัดและขาดแคลน และที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 64,892 ราย เป็นชาย 27,710ราย และหญิง 37,182ราย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot