Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อำเภอโพธิ์ทอง นำร่องบูรณาการปฏิบัติร่วมกับท้องถิ่น ตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรของท้องถิ่นเป็นแห่งที่ 2

Share

เนื่องด้วยวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 ประจำปี  2564 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนด”ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่” โดยกำหนดมาตรการระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายและกลไกดำเนินงาน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการ อาทิ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด/ผู้เสพ โดยปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ควบคู่กับมาตรการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมและให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทอง ได้ลงปฏิบัติการร่วมสุ่มตรวจหาสารเสพติด (ปัสสาวะ) กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 นางสาว มะลิ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง เปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยถึงจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ตนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน ตำบล หมู่บ้านที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนและยังเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติอย่างมหันต์ ซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันหาแนวทางป้องกัน ปราบปรามแก้ปัญหาของยาเสพติดให้หมดไป ซึ่งในวันนี้ในช่วงเช้าเวลา 10.30 น วันนี้ตนได้เป็นประธานในการประชุม จัดการประชุมประจำเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเพื่อติดตามการเตรียมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ โดยมีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน ตนได้ประสานขอความร่วมมือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทอง โดยการนำของนายวินัย กองโชค ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง)อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการณ์จำนวนหนึ่ง เพื่อตรวจหาสารเสพติด ทางปัสสาวะ ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เพศชาย-หญิงจำนวน 32 คน ผลจากการตรวจหาสารเสพติดจากบุคคลกรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ทั้ง 32 คน พบมีผู้ที่เข้าข่ายน่าสงสัยเป็นเพศชาย จำนวน 1 คน  (ไม่ขอเปิดเผย)

นางสาวมะลิ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ กล่าวว่า ทั้งนี้ ตนจะได้ประสานและขอความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อให้มีการสอบประวัติและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *