Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทองให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คนใหม่

Share

หลังจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสายงานบริหารงานปกครองตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 52 รายโดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เมื่อเวลา 08.29 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทอง  และได้สักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของศาลากลางหลังเก่า และเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้เดินตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น.นายศักดิ์ดนัย วรเดช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบนมัสการถวายเครื่องสักการะพระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และได้เดินทางไปยังวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย เพื่อเข้ากราบนมัสการพระเทพบัณฑิต ชาคโร เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก  (วัดโพธิ์หอม) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งได้สักการะบูชาพรหม 4 หน้าซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองใหม่ในวันนี้

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *