Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง จัดการเลือกตั้งแนวใหม่ ไม่มีการหาเสียงล่วงหน้า ไม่เปิดโอกาสให้ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ล้อการเมืองระดับชาติ

Share

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00  น.นายพีระยศ นันทแพศย์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม และจัดให้มีการรับสมัคร และเลือกตั้งพร้อมกันในวันเดียว โดยมี นายคเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน พร้อมด้วยปลัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมในการประชุมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งกรรมการ ประปาหมู่บ้านในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก  

เรื่องการบริหารจัดการ การดูแลเรื่องน้ำประปาในหมู่บ้านหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 ของตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ให้ถูกต้องและเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำ ซึ่งที่ผ่านมากว่า 20 ปี ชาวบ้านในตำบลศรีพรานแห่งนี้ กล่าวว่าถังน้ำประปา (สถานที่ตั้ง) ดังกล่าว อยู่ในเขตบริเวณวัดบ้านพราน และทางวัดก็ได้จัดการบริหารทั้งหมด

โดยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนรับรู้รับทราบแต่อย่างใดในการบริหารจัดการ ต่อมาได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆ มาโดยตลอด เสมือนจะทำให้เกิดปมขัดแย้งระหว่างวัด กับชาวบ้าน ชาวบ้านจึงขอไปบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาแห่งนี้ได้ประมาณเพียงไม่กี่เดือน ก็ดูเหมือนจะเกิดปมขึ้นมาอีก เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลศรีพรานผู้ที่ใช้น้ำหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ได้รวมตัวกันและขอจากทางวัดเพื่อมาบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาเอง ในรูปแบบของคณะกรรมการ และก็เป็นที่พอใจของชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านซึ่งมีผู้ใช้น้ำจำนวนกว่า 300 ครัวเรือน อีกทั้งยังมีเงินสะสมเหลือจ่ายจากการบำรุงรักษา จากการเก็บค่าน้ำประปาเป็นจำนวนหนึ่ง เกือบแสนบาท ในระยะเวลาเพียงไม่เดือนในการบริหารจัดการของชาวบ้านในรูปแบบคณะกรรมการชุดนี้

แต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากได้ไปบริหาร และจัดการเช่นกัน นี่คือที่มาส่วนหนึ่งทางฝ่ายปกครองโดยอำเภอแสวงหา ได้เล็งเห็นและเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้าน จึงระงับเหตุดังกล่าวก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้ และนี่คือที่มาของการเลือกตั้งคณะกรรมการและถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่นเพื่อให้ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในครั้งนี้ โดยมีผู้ใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของประชากรที่ใช้น้ำมาร่วมรับฟังและลงคะแนนเลือกในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ของตำบลศรีพราน  โดยเปิดให้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกในครั้งนี้และมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้นรวม 11 คนโดยการลงคะแนนคัดเลือกให้เหลือเพียง 7 คน ในช่วงเวลา 12.30 น.ผลการนับคะแนนสิ้นสุดลงและได้มีการประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้ง 7 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย เพิ่มลาภ ได้คะแนนรวม 131 คะแนน หมายเลข 3 นายทะนง ประดิษฐ์ทรัพย์ ได้คะแนนรวม 124 คะแนน หมายเลข 4 นายสมพงษ์ จันทร์มณี ได้คะแนนรวม 112 คะแนน หมายเลข 5 จ.ส.ต.ปรีชา สาระสิทธิ์ ได้คะแนนรวม 103 คะแนน หมายเลข 6 นายไพทูล ซ่อนกลิ่น ได้คะแนนรวม 89 คะแนน  หมายเลข 8 นายมาโนด ฤกษ์งาม ได้คะแนนรวม 115 คะแนน และหมายเลข 9 นายทัศเทพ ต่อสติ ได้คะแนนรวม 97 คะแนนผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือนายศักดิ์ชัย เพิ่มลาภหมายเลขที่ 2  มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 131 คะแนน ส่วนผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดและไม่ได้รับการเลือกเข้ามาเป็นกรรมการชุดนี้ได้แก่หมายเลข 11 นายวันแน่ เวลาดี ได้คะแนนรวมเพียง 6 คะแนน

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *