Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Share

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อัยการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *