Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อ่างทอง  นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานจัดงาน พิธีมงคลสมรส บุตรสาว รศ.ดร. อนันต์ เมฆสวรรค์

Share

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.36 น. – 10.39 น. นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย (OCA ) รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (NOCT ) รองประธานสหพันธ์กีฬาฮอกกี้แห่งเอเชีย (AHF ) รองประธานบริหารสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดงานพิธีมงคลสมรส ให้แก่นางสาวธนภรณ์ เมฆสวรรค์ (งาม)  บุตรสาวของ รศ.ดร. ดร. อนันต์-สิริวรรณ เมฆสวรรค์ และนายภิวัฒน์ ตั้งธรรมเจริญ (เต้) ณ ปาริดารีสอร์ท จ.อ่างทอง โดยมีญาติมิตรและท่านผู้มีเกียรติทั้ง 2 ฝ่ายมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *