Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทอง เปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติ1ใน10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Share

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเฉลิม เผ่าพยัฆ ประธานหมู่บ้านทำกลองพร้อมด้วยผู้ประกอบการทำกลองกว่า 30 ราย โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีนายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกฯได้ร่วมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อาทิครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณโดยเฉพาะ คุณตาเพิ่ม ภู่ประดิษฐ์ บรมครูต้นแบบของการทำกลอง ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ วิธีทำกลองสู่ลูกหลาน เหลนจนสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว จนถึงให้กับชุมชนในตำบล หมู่ 3 ,6 และหมู่ 7 ของตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ มาจนถึงทุกวันนี้

ต่อมาในช่วงเวลา 09.09 น.เป็นพิธีไหว้ครูกลองประจำปี 2565 เริ่มพิธีไหว้ครูกลองฯ ครั้งที่ 11 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก นายเฉลิม เผ่าพยัฆ ประธานหมู่บ้านทำกลอง นายศราวุธ เผ่าพยัฆ  นายก อบต. เอกราช นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจังหวัด และอำเภอ ผู้ประกอบการทำกลอง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ประชาชนพร้อมด้วยนักแสดง นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูกลอง โดยมีพิธีครอบเศียรครูโดยพราหมณ์ สาโรจน์ สิทธิโชค

เวลา 17.00 น.มีการแห่ขบวนของผู้ประกอบการทำกลองแต่ละท่านโดยตกแต่ง และประดับกลองนานาชนิด สวยงามจัดรูปเป็นขบวนมาตามถนนหมู่บ้านทำกลอง จุดเริ่มต้นในเขตเทศบาลที่ตลาดป่าโมกจนถึงบริเวณอาคารโดมที่จัดงาน ในการนี้ได้จัดให้มีการประกวดขบวนกลองที่จัดได้สวยงามซึ่งได้จัดในงานพิธีไหว้ครูกลอง มหกรรมกลองนานาชาติมาโดยตลอด

เวลา 19.00 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ 11 โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทองนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง  นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย นายเฉลิม เผ่าพยัฆ ประธานหมู่บ้านทำกลอง   นายศราวุธ เผ่าพยัฆ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมด้วยสมาชิกชมรมนายก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอ่างทอง  นางสาวแสงมณี  มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการหมู่บ้านทำกลอง ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช กล่าวว่า งานมหกรรมกลองนานาชาติ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 -7 สิงหาคม 2565 รวม 5 คืนภายในการจัดให้มีการแสดงของนักร้องศิลปินมากมาย และมีสินค้าจากโรงงาน ของดีของเด่นของจังหวัดอ่างทอง ของกินของใช้เต็มบริเวณงาน ซึ่งแต่เดิมก็มีการจัดมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะพิธีไหว้ครูกลองตามประเพณีของผู้ประกอบการ (ทำกลอง) จะทำพิธีกันมาทุกๆปี หลังจากหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกระทรวงพานิชย์ ในปี 2554  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ และชุมชนที่ให้การสนับสนุนเห็นชอบจนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมาจึงเกิดเป็นงานประจำปี ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 11 ถึงแม้ว่าเราจะว่างเว้นสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา แม้แต่ดินฟ้าอากาศซึ่งการจัดงานก็อยู่ในช่วงฤดูฝน แต่ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธ์อำนวยอวยชัย ช่วยให้การจัดงานทุกๆครั้งสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *