Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง เร่งดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา

Share

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายนาวา แก้วลี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีมอบหมายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดเก็บวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และส่งน้ำไปยังพื้นทีการเกษตรในจังหวัดอ่างทอง ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล ในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ เขตเมืองอ่างทอง และได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย ช่วงกม.35 + 400 ในเขตพื้นที่ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร ของพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินการโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

ในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ไปดำเนินงานพร้อมๆกันอย่างเร่งด่วน โดยการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา ช่วงกม.37+000 และสิ่งปฏิกูลต่างๆที่กีดขวางทางน้ำออก เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และลดการแพร่ขยายพันธุ ของวัชพืชผักตบชวา ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *