Type to search

ข่าวทั่วทิศ

=เตือนภัย

Share

สำนักชลประทานที่ 12 เตือนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ที่จะทำนาปรังรอบที่ 3 ระหว่างปี 62/63จะเกิดความเสียหายได้จากการทำนาในที่ดอน เพราะปีนี้น้ำในเขื่อนตอนบนมีน้ำน้อย ถึงน้อยมาก. ให้ระวัง ! จะเกิดความเสียหาย