Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับวัดนางในธัมมิการามจัดงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่ม สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กินขนมชมตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Share

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่ม สืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน กินขนมชมตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

นายศุภโชค ติยานนท์ (รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ) กล่าวว่า โครงการงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่ม สืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน กินขนมชมตลาด ในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบทอดงานเพณีไหว้สักการะหลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอ่างทองที่มีผู้เคารพศรัทธา กราบไหว้บูชา และเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ เป็นเวลายาวนาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในพื้นที่ และยังมีตลาดโบราณ “ศาลเจ้าโรงทอง” หรือตลาดวิเศษชัยชาญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน

อีกทั้ง ยังมีของดีขนมไทยโบราณของไทยในท้องถิ่น ขนมมงคลต่างๆ มากมายหลายอย่าง ที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น อาทิเช่น ขนมเกสรลำเจียก ดอกจอก ขนมหม้อตาล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนับวันจะมีคนรู้จักน้อยและไม่มีคนสืบทอด ทั้งนี้โดยหวังให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตลาดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและได้ชิมขนมโบราณ อาหารพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยาก จึงควรมีการอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการและกระบวนการทำขนมไว้ให้อยู่เคียงคู่ท้องถิ่นจนถึงรุ่นหลัง รวมทั้งจะก่อให้เกิดรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดศาลเจ้าโรงทองต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญร่วมกับวัดนางในธัมมิการาม ในระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทอง เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ สกร.อำเภอวิเศษชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ชมรมรักษ์วิเศษไชยชาญ กำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัทโตโยต้าโฆสิตอ่างทอง และพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้

ภาพข่าว-ครอบครัวข่าวอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *