Type to search

ข่าวทั่วทิศ

เหล่ากาชาดอ่างทองเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อ.ป่าโมก

Share

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอป่าโมก ลงพื้นที่ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง และผ้าเช็ดตัว ให้รายละ 1 ชุด พร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท ในการนี้ นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2562