Type to search

ข่าวภูมิภาค

แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อ่างทอง

Share

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี จัดถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการเครือซีพี เคียงข้างคนไทย ผ่านวิกฤติภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย มทบ.13 ป.1 พัน.11 รอ. โดยมี พันโทกรกช ทองทรัพย์ ผบ.ป.1 พัน.11 รอ. ได้จัดกำลังพลจิตอาสา วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมปฏิบัติการ นำเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก รวม  10 หมู่บ้าน จำนวน 600 ชุด และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองจำนวน 400 ชุด

โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอ่างทอง พันเอกณัฐพงษ์ วานิกร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง นายณัชฐเดช  มุลาลี นายอำเภอป่าโมก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ  ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ อสม.ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างดี โดย อสม.ในพื้นที่ตำบลโผงเผง  ณ ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

หลังจากนั้นพลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1พร้อมด้วยคณะของคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยจำนวนหนึ่งแล้วจึงเดินทางกลับ

สาทร คชวงษ์ รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *