Type to search

ข่าวท้องถิ่น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม (ข้าวนาปี)ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตพื้นที่บ้านจำปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง

Share

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ พื้นที่เกษตรกรรม (ข้าวนาปี ปี 2565) ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในเขตท้องที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จากหมวดปฏิบัติการสูบน้ำอ่างทอง ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *