Type to search

ข่าวภูมิภาค

ขนส่งสุพรรณบุรี ตรวจเข้มรถโดยสารประจำทาง ประชาชนเดินทางปลอดภัยทุกมิติ

Share

ผู้ว่าสุพรรณย้ำสงกรานต์ปีนี้มีเป้าหมายคือพี่น้องประชาชนเดินทางอย่างสุขใจและปลอดภัยในทุกมิติ ขนส่งสุพรรณบุรีตรวจเข้มรถโดยสารประจำทาง และคนขับต้องพร้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสาย 340 สุพรรณบุรี-กรุงเทพ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จำนวน 19 จุด และด่านชุมชน  51 จุด โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายในปีนี้ คือการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังซึ่งในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน คือระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 66 จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด และให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ

ทางด้านนางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ  ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสาอำเภอสองพี่น้อง และสาขาอำเภอ เดิมบางนางบวช ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเราได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลโดยมีมาตรการหลักคือการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ความพร้อมของรถ โดยสารประจำทางพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบภายในรถการจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมรองรับผู้โดยสารไม่ให้ตกค้าง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และตรวจสารเสพติดในร่างการของพนักงานขับรถเป็นประจำ เพื่อให้ทั้งรถและพนักงานขับรถมีความพร้อมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำผู้โดยสารและช่วยเหลือผู้โดยสารไม่ให้ตกค้าง ที่สำคัญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กำชับคือการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาใช้เสริมในช่วงเทศกาล ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษคิดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ขอให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดสุพรรณบุรี มั่นใจในความปลอดภัย เนื่องจากรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางเราก็ตรวจอย่างเข้มข้น และขอฝากถึงประชาชนที่ใช้รถส่วนตัวขอให้ตรวจสอบรถของท่านให้พร้อมก่อนออกเดินทางหากมีปัญหาการเดินทางสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้โดยสารของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากรถตู้โดยสาร รถมินิบัส ทั้งสายสั้น สายยาว รวมถึงรถบัสโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัด ต้องมีความพร้อม อย่างเช่นรถบัสโดยสารสายสุพรรณบุรี-กาญจนบุรี ถึงแม้จะเป็นรถรถเก่าแต่เจ้าของผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง และเข้มงวดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนก่อนรถออกจากท่า ส่วนผู้โดยสารมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางโดยรถประจำทางจากสุพรรณบุรีไปท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการบริการของคนขับเป็นที่ประทับใจของผู้โดยสาร เพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยค่อยได้คาดเข็มขับแต่คนขับได้แนะนำและลงมือคาดเข็มขัดให้ผู้โดยสารด้วยตัวเอง โดยคนขับบอกว่ารถของตนใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงแม้รถจะขับไม่เร็วแต่เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

 ภาพข่าว / ภัทรพล พรมพัก  สุพรรณบุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up

Trending & Hot