Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดสิงห์บุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน

Share

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.  2565 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับกลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าและพัฒนาการอำเภอจำนวน 6 อำเภอ จากนั้น นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริม รักษา สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรมนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า พระองค์สร้างแรงงานบันดาลใจให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคสามารถนำไปทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าไทย ทุกวัน อังคาร และพฤหัส

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ / นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *