Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Share

   วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายพริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย เครือข่ายภาคีภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    จังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม การควบคุมอารมณ์ และได้พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ เป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ความรู้ประสบการณ์และความบันเทิง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ห้างร้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน และการเล่นเกมชิงของรางวัลมากมาย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *