Type to search

การเมือง ข่าวภูมิภาค

ประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงโค กระบือ60 รายที่อ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin dsease  LSD ) ในโค กระบือที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งข้าราชการหัวหน้าส่วนทั้งหน่วยงานต่างๆ ชลประทาน เกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ในพิธีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ โดยมีนายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองกล่าวรายต่อประธานในพิธี พร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน กำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDVและมอบเวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรที่เลี้ยงวัวของจังหวัดอ่างทองทั้ง 7 อำเภอ ณ. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่ได้พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งโรคลัมปี สกินเป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งยัง ไม่มีรายงานการระบาดในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมาก่อน จึงทำให้เกษตรกร มีความวิตกกังวลต่อการระบาดของโรคดังกล่าวนี้เป็นอันมาก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จึงได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ออกประกาศจังหวัดอ่างทอง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลิมปี สกิน ในโค กระบือ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองได้ทำการประชาสัมพันธ์ออกให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีการเลี้ยงโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น 18,365 ตัวและพบสัตว์ป่วย รวม 205 ตัวและมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวม 60 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *