Type to search

มุมสุขภาพ

ภาคเอกชน ร่วมกับ รพ.อ่างทอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ฟรี

Share

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (CSR)ของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แจ้งสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ และเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพฟรี โดยมีบริษัทไทยเรยอน (จำกัด) มหาชน ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมในครั้งนี้  จึงขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ เข้ารับบริการในครั้งนี้ โดยไม่จำกัดพื้นที่ เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566 โดยมีบริการดังนี้

1.ตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ ไต ระดับไขมันในเลือด การทำงานของกรดยูริค (โรคเก้าท์) ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดอาหารหลัง 3 ทุ่ม

2. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ฟังการทำงานของปอดและหัวใจ ความดันโลหิต น้ำหนัก/ส่วนสูง/ ดัชนีกาย

3. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก

4.ตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก

5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น วัดแรงบีบมือ และความอ่อนตัว เป็นต้น

กำหนดการจัดกิจกรรม เวลา 08.30 -12.00 น.

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ โทรติดต่อ สอบถาม  035-611637

วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โทรติดติดสอบถาม 035-625720

วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ เทศบาลตำบลโพสะ โทรติดต่อสอบถาม 035-610535

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โทรติดต่อสอบถาม 035-610307

ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสามารถแจ้งชื่อ เพื่อจองคิวล่วงหน้า ได้ที อบต. ที่ท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

รับฟังผลจากแพทย์ระหว่างวันที่ 25-27 และ 29 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการ อบต.ต่าง ๆ ที่ระบุไว้

(รายละเอียดจะแจ้งในวันตรวจร่างกาย) ภายในงานยังได้จัดสินค้าชุมชนไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อด้วย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *