Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง ตรวจสอบเข้มรถบรรทุกดิน – ทรายที่ทำผิดกฏหมาย ตรวจควันดำรถยนต์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

Share

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณด่านตรวจบนถนนสายป่าโมก- ทับน้ำและบริเวณใกล้กับสี่แยกไฟแดงอำเภอป่าโมก  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดอ่างทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท) พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมก สถานีตำรวจภูธรป่าโมก  เจ้าหน้าที่ ปปช ประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ในการการปฏิบัติงาโดยการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ตรวจรถบรรทุกดิน -ทราย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ยังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิไม่ปิดคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุก การบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นต้น ส่งผลให้เศษทราย

ตกหล่นบนพื้นถนนและเกิดการฟุ้งกระจาย รวมถึงการตรวจวัดค่าของคาร์บอนไดออ็กไซด์   (ควันดำ)จากท่อไอเสียของรถยนต์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นทีอำเภอป่าโมก

   ในการนี้ พล.ต.ต. ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.ภ.จว.อ่างทอง  กล่าวว่า การ่วมการปฏิบัติการหลายหน่วยงานถือว่าเป็นการดีอีกทั้งยังมองถึงเรื่องการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้  กรณีที่มีสื่อนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เรื่องการจอดรถบนไหล่ทางในขณะที่มีการตั้งด่านตรวจอยู่ข้างหน้า แล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ขอย้ำนะครับ จะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ต้องดูเป็นรายๆไป ส่วนทางเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนก็มี พ.ร.บ.ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *