Type to search

ข่าวท้องถิ่น

เทศบาลเพชรเมืองทอง เปิดกิจกรรมตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2566(World Rabies Day)

Share

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (World Rabies Day)ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

โดยมีนาย กชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวต้อนรับและนายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัมปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองกล่าวรายงานภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี” ในวันนี้ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติ

พระกรณียกิจในการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวไร้ที่พึ่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ ทรงหาวิธีป้องกันและควบคุมจำนวน

ประชากรในสัตว์เลี้ยง โดยทรงจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้ที่พึ่งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ลดน้อยลง ทั้งนี้ การทำหมัน ให้กับสัตว์เลี้ยง เป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลด

โอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว อภิวัฒน์ กุลคำ /อ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *